Motor ATT và Motor Siemens Cộng Hòa Séc hoặc Siemens Trung quốc