CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH SẢN PHẨM

clomid uk pct

clomid london drugs link clomid online

amoxicillin 500mg uses

amoxicillin

clomid birmingham

clomid uk buy online campsitedirectory.co.uk clomid uk pct

buy tamoxifen citrate uk

tamoxifen davis pdf read tamoxifen uk

accutane without insurance

buy accutane pills

naltrexone in uk

buy naltrexone uk

accutane without insurance

accutane without insurance reddit go buy accutane uk

clomid birmingham

buy clomid tablets

prednisolone pharmacy

buy prednisolone 25mg tablets archive.2y.net buy prednisolone 5mg

buy prednisolone 25mg tablets

prednisolone pharmacy areta.se prednisolone online

medical abortion ph

pregnancy termination in manila open misoprostol philippines

amitriptyline 50mg

amitriptyline without prescription
trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-

ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH

Trước khi mang máy đến Công ty Khánh An, khách hàng phải thực hiện như sau:

- Khách hàng phải mang theo “PHIẾU BẢO HÀNH”

- Phiếu này không được bôi xóa, sữa số liệu và phải đúng model, số serial của máy

- Máy phải còn nguyên tem, không có dấu hiệu thay thế

- Máy được bảo hành hoàn toàn miễn phí trong thời hạn 1 năm tính từ ngày bán ghi trên phiếu bảo hành

- Thời gian sữa chữa trong vòng 10 ngày tính từ lúc máy được chuyển về công ty

- Nhà sản xuất không chịu trách nhiệm bảo hành với những hư hỏng không do lõi của nhà sản xuất trong các trường hợp sau:

- Sử dụng không đúng kỹ thuật như sử dụng nguồn điện không đúng, sử dụng quá công suất cho phép gây cháy máy, dây tải điện không đúng, sử dụng quá công suất cho phép gây cháy máy, dây tải điện quá nhỏ

- Máy hỏng do rơi rớt hoặc do thiên tai, hỏa hoạn

Tuy vậy, nhà sản xuất có thể sữa chữa nếu khách hàng yêu cầu và trả phí